Σεμινάριο Ομοτοξικολογίας

Σεμινάριο Ομοτοξικολογίας

Εισηγητής: Dott. SABATINO MELETANI MD,
NEΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ 6-7 Φεβρουαρίου 2010
13-14 Μαρτίου 2010
10-11 Απριλίου 2010
8-9 Μαΐου 2010

ΣΑΒΒΑΤΟ: 9.30-13.00&15.00-19.00
KYΡIAKH: 10.00-14.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
(1ο σεμινάριο)

 • Ομοιοπαθητική φαρμακολογία και φαρμακευτική τεχνολογία.
 • Αρχές της κλασσικής ομοιοπαθητικής.
 • Αρχές της ομοιοπαθητικής ιδιοσυστασίας.
 • Ομοιοπαθητική Materia Medica: πολύχρηστα, νοσώδη.
 • Η οξεία και η χρόνια κλινική περίπτωση.
 • Κατηγοριοποίηση.
 • Συνταγογράφηση.

ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(1ο-2ο σεμινάριο)

 • Εισαγωγή.
 • Η έννοια της ασθένειας στην Ομοτοξικολογία και της σύγχρονης Φυσιοπαθολογίας.
 • Σύστημα της (εκ)ροής
 • Νευροφυτικοί συγχρονισμοί
 • Ο οργανισμός σαν βιοκυβερνητικό σύστημα.
 • Η έννοια της Ομοτοξίνης και της Ομοτοξίκωσης.
 • Η Ομοτοξικολογία ως εξέλιξη της Ομοιοπαθητικής:η συμβολή του Reckeweg.
 • Kανόνες του Ηering.
 • Σύστημα βάσης σύμφωνα με τον Pischinger και οι λειτουργίες τού συνδετικού ιστού.
 • Μηχανισμοί της αντιομοτοξικής άμυνας : φλόγωση, σύστημα της Μεγάλης Άμυνας, βιοχημικά και ηλεκτροχημικά συστήματα. Απεκκριτές , ειδική και μη ειδική ανοσία.
 • Ομοτοξικολογικές φάσεις και πίνακας της Ομοτοξικολογίας.
 • Προοδευτική και προϊούσα εναλλαγή.
 • Θεραπευτική στρατηγική σε σχέση με τις φάσεις της ομοτοξικολογίας.
 • Έννοιες της ενζυμολογίας στην ομοτοξικολογία : κύκλος του Κrebs, κινόνες, καταλύτες.
 • Λοιμωξιολογία : βακτηριακές και ιικές ασθένειες.
 • Εκφυλιστικές παθήσεις : θεραπευτική στρατηγική.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (3ο σεμινάριο)

 • Επαγγελματική δεοντολογία
 • Πληροφόρηση έγκρισης της άσκησης των μη συμβατικών θεραπειών
 • Κατηγοριοποίηση των ομοτοξικολογικών φαρμάκων
 • Τα πολύχρηστα στην Ομοτοξικολογία
 • Επιδοκιμασία και σημασία της κάθαρσης και της απεκκριτικής ανεργοποίησης.
 • Πρακτική επίσκεψη
 • Ομοτοξικολογικό αναμνηστικό.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
(3ο σεμινάριο )

 • Ανοσολογία : κεντρική αναφορά
 • Ανοσοποιητικό σύστημα. Λεμφοκυτταρικό Network. Κιτοκίνες και ινώδη μόρια .
 • Aναλογίες με την Χανεμανική μέθοδο
 • Κριτήρια της ομοιότητας :
 • συμπτωματολογικής
 • παθογενετικής
 • δομικής
 • μοριακής
 • Φλόγωση και βιολογική αντίδραση των ζώντων συστημάτων
 • Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (4o σεμινάριο)

 • Ευβίωση και δισβίωση
 • Αλλεργίες
 • Ψευδοαλλεργίες
 • Υπερευαισθησία και τροφικές δυσανεξίες
 • Ελλείψεις μετάλλων και βιταμινών
 • Τροφική συμπεριφορά : ανισορροπίες, καταναγκασμοί, stress.
 • BIOHΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4o σεμινάριο)
 • Έννοια του Βιοσυντονισμού
 • Αρχές της ενεργητικής ροής
 • Τεχνικο-επιστημονικές προϋποθέσεις
 • Ε.Α.V. , Vega test, Vial test.
 • Tεχνικές μέτρησης και βιοηλεκτρονικής λειτουργικής Διαγνωστικής
 • Κλινικά περιστατικά και πρακτικές επιδείξεις.
Σεμιναριο Ομοτοξικολογιας - OTI Hellas
Σεμιναριο Ομοτοξικολογιας - OTI Hellas
Σεμιναριο Ομοτοξικολογιας - OTI Hellas
Σεμιναριο Ομοτοξικολογιας - OTI Hellas